Zamówienia publiczne

Przetargi trwające

POSTĘPOWANIE NR DAI.26.5.2018.1 - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury - CPV

Zadanie 1:

 • CPV 30213000-5 komputery osobiste,
 • CPV 30213100-6 komputery przenośne,
 • CPV 30231300-0 monitory ekranowe,
 • CPV 30200000-1 UPS,
 • CPV 302321110-8 drukarka,
 • CPV 30232100-5 drukarko-kopiarka (urządzenie wielofunkcyjne),
 • CPV 48000000-8 pakiety oprogramowania.

Zadanie 2:

 • CPV 33112300-1 skaner,
 • CPV 30213000-5 komputery osobiste,
 • CPV 30231300-0 monitor ekranowy,
 • CPV 30200000-1 UPS,
 • CPV 48000000-8 pakiety oprogramowania.

Załączniki

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania 09112018

Informacja po otwarciu ofert w dn. 14.11.2018 r.


zal_1_do_SIWZ_OPZ (pdf)
zal_1_do_SIWZ_OPZ (xlsx)
zal_2_do_SIWZ_formularz_ofertowy
zal_3_do_SIWZ_oswiadczenie_spelnianie_warunkow
zal_4_do_SIWZ_oswiadczenie_brak_podstaw_do_wykluczenia
zal_5_do%20SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitalowa
zal_5_oswiadczenie_grupa_kapitalowa
zal_6_do_SIWZ_istotne_postanowienia_umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MIK/722/DAI.26.8.2018 „Dostawa mebli biurowych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych Mazowieckiego Instytutu Kultury” kod CPV: 39130000-2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MIK/722/DAI.26.8.2018

„Dostawa mebli biurowych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem

w pomieszczeniach biurowych Mazowieckiego Instytutu Kultury” kod CPV: 39130000-2

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr MIK/722/DAI.26.8.2018

Istotne postanowienia umowy do Zapytania ofertowego MIK/722/DAI.26.8.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert! Postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy, renowacji i modernizacji zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury

Znak postępowania: DAI.26.1.2017-MIK/373/2017

Kody CPV
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 – Usługi zarządzania budową
71631300-3 – Usługi technicznego nadzoru budowlanego

Czytaj więcej: Uwaga! Zmiana terminu składania ofert! Postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inwestora...