Kierownictwo

Dyrektor: Beata Polaczyńska
Zastępca Dyrektora ds. artystycznych: Izabela Bednarczyk
Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych: Elżbieta Krzewska
Główny Księgowy: Marianna Świtulska